Klagomålshantering

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förskola!

1. Kontakta personalen

Har du klagomål på något i förskolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta ansvarig förskollärare eller barnskötare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem, fundering eller ditt missnöje. 

Kontaktuppgifter:

Tel: +46 73 – 512 32 01

Email: rektor@norrbyforskolan.se

Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är styrelsen i Stockholm Lära AB.

Email: info@norrbyforskolan.se

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. 

Du kan lämna ditt klagomål digitalt till huvudmannens email: info@norrbyforskolan.se

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt via vår fysiska brevlåda vid entrén.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Har du frågor om klagomålshanteringen? Kontakta rektor alternativt huvudmannen.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Stockholm stads på en särskild blankett via länken: https://forskola.stockholm/kvalitet-och-paverkan/ 

Blanketten finns även att hitta på Stockholm stads hemsida, under Kvalitet och påverkan, se under Fristående förskola och pedagogisk omsorg.