Aktiviteter

Våra undervisningstillfällen grundas på barnens förmågor och nyfikenhet och skapas genom positivt och tillåtande förhållningssätt. Vi ser varje barn som unik oavsett ålder och dess förmågor som tillgång i vår verksamhet. Barnen får experimentera med IKT, STEAM och estetiska uttryck redan från 1 års ålder.  Vi utmanar barnen genom att förutsätta att de kan och vill lära sig. Alla barn ska ges möjlighet att uppleva, utforska och upptäcka!

Dagliga aktiviteter:

 • Morgonstund; vi kommer ihåg vad vi gjorde igår och talat om vad vi ska göra under den kommande dagen. 
 • Matstund; vi serverar frukost till tidiga barn, äter lunch och mellanmål tillsammans och frukt finns för förmiddagens och eftermiddagens hungriga små magar.
 • Lärlek; barnen får fritt röra sig i våra miljöer och välja material/aktivitet – vi pedagoger är aktiva för att kunna erbjuda stöttning.
 • Vila; barn under tre år sover en stund efter lunchen i sinnesrummet där lugnande lampor och material finns. Barn över ca tre år har lugn stund efter lunch där de får lyssna till saga, rita eller läsa böcker.
 • Projektstund; vi utforskar tillsammans ett utifrån barnens intresse valt område. Femåringarna får under vårterminen leda egna teman, där de planerar, genomför med sina kompisar, dokumenterar och utvärderar temat.
 • Utelek: vi är ute på vår spännande gård där barnen kan utforska vatten, bygga, läsa, springa, klättra mm. Utanför staketet har vi även en vacker skog som vi kommer att spendera många upptäcktsfärder i.

Återkommande aktiviteter/inslag:

 • Sagostunder med stor och liten rekvisita, språklek och dramalek.
 • Dans- och rörelselek.
 • Utflykter till teater, utställningar, museum eller bibliotek.
 • Musikskapande och sånglek.
 • ForskarFredag där vi bjuder in forskare/specialister för experiment och annat spännande.
 • Utmaningen! Barnen får en mängd material och en utmaning att i mindre grupper skapa tillsammans, exempelvis en fungerande hiss, en spännande saga, en byggkonstruktion högre än dem själva eller ett vattenkraftverk.

Barngrupper

Norrbyförskolan har ljusa, stora avdelningar med generösa lekytor och en stor utegård på baksidan av huset. Förskolan ligger med närhet till naturen, skogen och parker. Norrbyförskolan kommer till en början under våren att bestå av två arbetslag. När verksamheten sedan är i gång ”på allvar”, och alla barn är på plats kommer förskolan bestå av fyra arbetslag. Grupperna och avdelningarna har i dagsläget inte några namn. Enligt förskolans läroplan ska barnen vara delaktiga och ha inflytande. I och med detta tänker vi låta barnen komma med förslag på vad de nya grupperna och avdelningarna ska heta. Barnen tillsammans med personaltemat döper avdelningarna och grupperna i uppstarten.